Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ветеринарен физиотерапевт/ветеринарна физиотерапевтка

Description

Code

2250.3

Description

Ветеринарните физиотерапевти предоставят терапевтично лечение след ветеринарна диагностика или насочване. Те се фокусират върху прилагането на физиотерапия и физическо натоварване, за да помогнат на рехабилитацията на животните след операция или нараняване, като се опитват да върнат животните към нормално състояние и/или поддържат работата в съответствие с националното законодателство.

Алтернативен етикет

ветеринарен физиотерапевт

ветеринарна физиотерапевтка

ветеринарни физиотерапевти

психотерапевт за животни

психотерапевтка за животни

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието