Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, машини с цифрово програмно управление

Description

Code

7223.4

Description

Машинните оператори на машини с цифрово програмно управление настройват, поддържат и контролират машини с цифрово програмно управление с цел изпълнение на заявки за продукти. Те отговарят за програмирането на машините, като гарантират спазването на изискваните параметри и измервания при запазване на стандартите за качество и безопасност.

Алтернативен етикет

машинен оператор, машини с ЦПУ

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието