Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

медицински транскрипционист

Description

Code

3344.3

Description

Медицинските транскрипционисти тълкуват диктувана информация от лекаря или друг здравен специалист и я трансформират в документи. Те създават, форматират и редактират медицински досиета за пациентите въз основа на предоставените данни и се грижат за прилагането на пунктуационните и граматическите правила.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието