Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

електротехник, жилищни сгради

Description

Code

7411.1.1.1

Description

Електротехниците в жилищни сгради поддържат електрически инфраструктури и битова техника в домове и жилищни сгради. Те извършват проверка и поправят дефектните части, за да гарантират ефективност.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието