Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер поддръжка и ремонт

Description

Code

2141.8

Description

Инженерите по поддръжка и ремонт се фокусират върху оптимизирането на оборудването, процедурите, машините и инфраструктурата. Те гарантират тяхната максимална наличност при минимални разходи.

Алтернативен етикет

инженерка, поддръжка асансьорна техника

ръководителка, инфраструктура и поддръжка

инженер поддръжка и ремонт

инженерка по техническо обслужване

инеженер, клиентска поддръжка

инеженерка, клиентска поддръжка

инженерка поддръжка и ремонт

инженер по техническо обслужване

ръководител, инфраструктура и поддръжка

ръководителка, техническа поддръжка

ръководител, техническа поддръжка

инженерка поддръжка

инженер, поддръжка асансьорна техника

инженер поддръжка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието