Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор, качество на продукти

Description

Code

7543.10

Description

Инспекторите по качество на продуктите проверяват продуктите, за да оценят съответствието им спрямо стандарт или определено указание. Те наблюдават, измерват, тестват и съставят въпроси, за да попълнят формуляри и да представят нивата на съответствие заедно с коментари след процеса на инспекция. Инспекторите по качество на продуктите са наети на работа или работят като външни за компаниите служители.

Алтернативен етикет

инспектор по качеството на продукти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието