Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, измервания

Description

Code

3112.10

Description

Техниците, извършващи измервания, извършват задачи за техническо измерване. Те помагат на земемерите, архитектите или инженерите при технически задачи, свързани с измервания, например картографиране на земята, създаване на строителни чертежи и използване на оборудване за прецизно измерване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието