Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор на система за компютърно проектиране

Description

Code

3118.3.5

Description

Операторите на система за компютърно проектиране използват компютърен хардуер и софтуер, за да добавят техническите измерения към компютърните конструктивни чертежи. Операторите на система за компютърно проектиране гарантират, че всички допълнителни аспекти на създадените изображения на продуктите са точни и реалистични. Те също така изчисляват количеството материали, необходими за производството на продуктите. По-късно финализирането на цифровия дизайн се обработва от машини за производство, използващи помощта на компютър, които произвеждат готовия продукт.

Алтернативен етикет

оператор на система за автоматизирано проектиране

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието