Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

монтажник, електронно оборудване

Description

Code

8212.3

Description

Монтажниците на електронно оборудване отговарят за монтажа на електронно оборудване и системи. Те монтират електронни компоненти и окабеляване в съответствие със схеми и монтажни чертежи. Могат да съдействат при проверка на качеството и поддръжка на оборудването.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието