Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

електромеханик, моторни превозни средства

Description

Code

7412.2

Description

Електромеханиците на моторни превозни средства поддържат и ремонтират електрическите и електронните системи на моторни превозни средства, например климатични инсталации, фарове, радиоапарати, отоплителни системи, акумулаторни батерии, електрически проводници и алтернатори. Използват оборудване за диагностика, с което проверяват превозните средства и откриват неизправности. За извършването на ремонтни дейности използват ръчни инструменти, както и специализирани електрически инструменти и машини.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието