Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител, производствена инсталация

Description

Code

1219.5

Description

Ръководителите на производствени инсталации планират поддръжката и текущото оперативно планиране на сградите, предназначени да бъдат използвани за производствени дейности. Те контролират и управляват процедурите за здраве и безопасност, контролират работата на изпълнителите, планират и се занимават с операциите по поддръжка, пожарната безопасност и въпросите по сигурността на сградите, и контролират дейностите по тяхното почистване.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието