Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, производствени технологии

Description

Code

2141.4.1

Description

Инженерите по производствени технологии проектират производствените процеси за различни видове процеси на производство. Те интегрират тези особености и ограничения, произтичащи от индустрията или от продукта, който се произвежда, с общи и широко разпространени принципи на промишленото инженерство в проектирането и планирането на производствените процеси.

Алтернативен етикет

инженерен експерт, производствени технологии

инженер, производствени технологии

съветник, производствено инженерство

специалистка, производствено инженерство

експерт, производствено инженерство

ръководител, производствени технологии

инженерен консултант, производствени технологии

инженерен съветник, производствени технологии

консултантка, производствено инженерство

инженерен специалист, производствени технологии

съветничка, производствено инженерство

инженерка, производствени процеси

инженерна съветничка, производствени технологии

инженерка, производствени технологии

инженерна консултантка, производствени технологии

инженер, производствени процеси

производствена инженерка

производствен инженер

ръководителка, производствени технологии

инженерна специалистка, производствени технологии

специалист, производствено инженерство

консултант, производствено инженерство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието