Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

диспечер в център за спешна медицинска помощ

Description

Code

4223.1.1

Description

Диспечерите в център за спешна медицинска помощ отговарят на спешни повиквания, отправени към контролния център, записват информация за извънредната ситуация, адреса и други подробности, като изпращат най-близката до мястото линейка или хеликоптер с парамедици.

Scope note

Excludes people performing patients treatment. Excludes people performing assistance in medical treatment.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието