Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

куратор на изложби

Description

Code

2621.6

Description

Кураторите на изложби организират и показват произведения на изкуството и артефакти. Те работят в музеи, художествени галерии, музеи за наука или история, библиотеки и архиви, както и в други културни институции. Като цяло кураторите на изложби работят в художествени и културни изложбени полета и в събития от всякакъв вид.

Алтернативен етикет

уредничка, художествена галерия

кураторка на изложби

уредник в галерия за изкуства

уредник, културен институт

уредник, галерия за изкуства

уредник в културен институт

уредник в художествена галерия

уредничка в галерия за изкуства

уредник на художествена галерия

главна уредничка, галерия за изкуства

уредничка в художествена галерия

уредник, художествена галерия

главен уредник, галерия за изкуства

уредничка на галерия за изкуства

уредник на културен институт

уредник на галерия за изкуства

уредничка на културен институт

уредничка на художествена галерия

куратор на изложби

уредничка, галерия за изкуства

уредничка в културен институт

уредничка, културен институт

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието