Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

стюард на кораб/стюардеса на кораб

Description

Code

5111.2.2

Description

Стюардите/стюардесите на кораб работят на борда на кораба и предоставят услуги на пътници, например сервират храна, обслужват помещенията, посрещат пътниците и разясняват процедурите за безопасност.

Алтернативен етикет

стюардеса на кораб

стюард на кораб

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието