Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

педолог

Description

Code

2133.11

Description

Педолозите изследват и изучават научната дисциплина за почвата. Те дават съвети как да се подобри качеството на почвите, за да помогнат на природата, производството на храни или човешката инфраструктура, като използват земемерни техники, техники за напояване и мерки за намаляване на ерозията. Грижат се за запазването и възстановяването на земите, засегнати от интензивно земеделие или човешка дейност.

Алтернативен етикет

агрономка, агрохимия и почвознание

агроном, агрохимия и почвознание

педолог

почвознател

почвознателка

техник, почвознание

педоложка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието