Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър, връзки с обществеността

Description

Code

1222.1.2

Description

Мениджърите на връзки с обществеността се стремят да предават и поддържат желания имидж или репутация на дадено дружество, физическо лице, правителствена институция или организация като цяло пред обществеността и заинтересованите страни. Те използват различни медии и събития, за да популяризират положителния образ на продукти, хуманитарни каузи или организации. Опитват се да гарантират, че всички обществени медии представят клиентите по начина, по който те искат да бъдат възприемани.

Алтернативен етикет

ръководител звено, връзки с обществеността

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието