Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

кмет

Description

Code

1111.4

Description

Кметовете оглавяват заседанията на общинските съветници под тяхната юрисдикция и действат като главни ръководители на административните и оперативни политики на местното управление. Също така те представляват тяхната юрисдикция на церемониални и официални събития и насърчават дейности и събития. Съвместно с общинския съвет, притежават местна или регионална законодателна власт и наблюдават развитието и прилагането на политиките. Освен това упражняват надзор върху персонала и изпълняват административни функции.

Алтернативен етикет

председател, общински съвет

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието