Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник по очна оптика

Description

Code

3254.1

Description

Техниците по очна оптика подпомагат подобряването и коригирането на зрението на хората. Те пригодяват лещи и рамки за очила, контактни лещи и други устройства според специфичните характеристики на лицето. Обхватът на тяхната работа варира в зависимост от националните разпоредби. Обхватът на тяхната работа варира в зависимост от националните разпоредби и те може да следват предписанията на офталмолози или на оптометристи в държавите, в които това се изисква.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието