Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник по очна оптика

Description

Code

3254.1

Description

Техниците по очна оптика подпомагат подобряването и коригирането на зрението на хората. Те пригодяват лещи и рамки за очила, контактни лещи и други устройства според специфичните характеристики на лицето. Обхватът на тяхната работа варира в зависимост от националните разпоредби. Обхватът на тяхната работа варира в зависимост от националните разпоредби и те може да следват предписанията на офталмолози или на оптометристи в държавите, в които това се изисква.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

URI на понятието