Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

производител, модели за развлекателни цели

Description

Code

7522.7

Description

Производителите на модели за развлекателни цели разработват и изграждат модели от различни материали като пластмаса, дърво, восък и метал, предимно на ръка.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието