Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, производство на дървени пелети

Description

Code

8172.6

Description

Операторите за производство на дървени пелети използват каменотрошачка, за да превръщат дървесни отпадъци в пелети за гориво. Натрошеният продукт се пресова през матрица, при което се получава стандартна форма и размер на пелетите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието