Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител, гише за регистрация на пътници и багажи

Description

Code

4221.1

Description

Служителите на гише за регистрация на пътници и багажи оказват съдействие на пътниците, използващи железопътен транспорт, преди те да се качат на превозното средство. Те проверяват пътниците и изпълняват също така задължения, свързани с обслужването на клиенти, като резервиране на билети за влака; помагат на пътниците да подадат заявление за възстановяване на средства при закъснение или отмяна на пътуването.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието