Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, интелигентни домове

Description

Code

2151.2

Description

Инженерите на интелигентни домове отговарят за проектирането, интегрирането и приемателното тестване на системи за автоматизация на дома (отопление, вентилация и климатизация (ОВК), осветление, слънчево засенчване, напояване, сигурност, безопасност и др.), които интегрират свързаните устройства и интелигентните устройства в жилищни сгради. Те работят с основните заинтересовани страни, за да гарантират постигането на желания резултат от проекта, включително чрез проектиране на окабеляването, оформлението, външния вид и програмирането на компонентите.

Алтернативен етикет

инженер по домотика

инженер по проекти за интелигентен дом

инженер на платформа за домашна автоматизация

специалист, интегриране на домашна автоматизация

дизайнерка бранд интелигентен дом

интегратор за домашна автоматизация

софтуерна инженерка за интелигентен дом

спецификатор за домашна автоматизация

софтуерен инженер за интелигентен дом

дизайнер на интелигентен дом

инженерка по проекти за интелигентен дом

инженерка по домотика

инженерка бранд платформа за домашбранд автоматизация

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието