Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на строителни материали

Description

Code

5223.7.7

Description

Специализираните продавач-консултанти на строителни материали продават строителни материали в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач-консултантка в "направи си сам" магазин

продавач-консултант в магазин за строителни материали

продавачка в "направи си сам" магазин

продавачка на строителни материали

продавачка в магазин за строителни материали

продавач в магазин за строителни материали

специализирана продавач-консултантка на строителни материали

продавач на строителни материали

специализирана продавач-консултантка в магазин за строителни материали

специализиран продавач-консултант на строителни материали

специализирана продавач-консултантка в "направи си сам" магазин

продавач-консултант на строителни материали

продавач в "направи си сам" магазин

специализиран продавач-консултант в "направи си сам" магазин

продавач-консултантка в магазин за строителни материали

продавач-консултант в "направи си сам" магазин

продавач-консултантка на строителни материали

специализиран продавач-консултант в магазин за строителни материали

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието