Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на обувки и кожени аксесоари

Description

Code

5223.7.31

Description

Специализираните продавач-консултанти на обувки и кожени аксесоари продават обувки в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач-консултантка на обувки и кожени аксесоари

продавачка на обувки и кожени аксесоари

продавач на обувки и кожени аксесоари

специализирана продавач-консултантка на обувки и кожени аксесоари

специализиран продавач-консултант на обувки и кожени аксесоари

продавач-консултант на обувки и кожени аксесоари

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието