Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър, връзка с клиенти

Description

Code

2431.6

Description

Мениджърите на връзки с клиенти посредничат между дадено дружество и неговите клиенти. Те гарантират, че клиентите са удовлетворени като им предоставят насоки и обяснения за техните сметки и услуги, които са получили от дружеството. Освен това имат и други задачи, например разработване на планове или представяне на предложения.

Scope note

Excludes customer experience managers. Excludes people working with short term customers in the hospitality, recreation or entertainment industry.

Алтернативен етикет

директор, обслужване на клиенти

директорка, обслужване на клиенти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието