Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, отоплителни инсталации

Description

Code

7126.4

Description

Техниците на отоплителни инсталации монтират и поддържат газови, електрически, мазутни, на твърдо гориво и използващи няколко вида гориво отоплителни и вентилационни инсталации, като самостоятелни отоплителни и вентилационни системи или такива, които са вградени в машини и транспортно оборудване. Те следват инструкции и указания по скици, поддържат системите, проверяват безопасността им и ги ремонтират.

Алтернативен етикет

инспектор, отопление на нафта/мазут

инспектор, отопление на твърдо гориво

инспектор, отопление с кокс

ОВК механик

монтьор, отоплителни и вентилационни инсталации

техник, отоплителни и вентилационни инсталации

монтажник по отопление

инженер по електрическо отопление

инспектор, отопление с въглища

инспектор, ОВК

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието