Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател, изобразително и/или приложно изкуство в занимания по интереси

Description

Code

2355.6

Description

Преподавателите по изобразително и/или приложно изкуство в занимания по интереси преподават на учениците различните стилове на изобразителното изкуство, например скициране, рисуване и скулптура, за развлечение. Те предоставят на учениците преглед на историята на изкуството, но най-вече използват подход, основан на практиката, чрез който помагат на учениците да експериментират с и да овладеят различни художествени техники, и ги насърчават да разработят свой собствен стил.

Алтернативен етикет

учителка по изкуства и занаяти

главен учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

главна учителка, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

ръководител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

учител, изобразително и/или приложно изкуство в занимания по интереси

учителка, изобразително и/или приложно изкуство в занимания по интереси

учител по рисуване

учителка по скулптура

старши учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

ръководителка, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

преподавател, изобразително и/или приложно изкуство в занимания по интереси

преподавателка, изобразително и/или приложно изкуство в занимания по интереси

учителка, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учителка по рисуване

старша учителка, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учител по скулптура

учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учител по изкуства и занаяти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието