Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ИКТ интеграционен изпитател/ИКТ интеграционна изпитателка

Description

Code

2519.7.3

Description

ИКТ интеграционните изпитатели провеждат изпитвания в групи от компоненти на системата, в устройства или дори в приложения. Те ги групират в по-големи агрегати и прилагат интеграционни тестови планове върху тях. Следят за сложността на отношенията между различните компоненти.

Алтернативен етикет

интеграционен изпитател

интеграционен инженер

интеграционна изпитателка

интеграционна инженерка

интеграционни изпитатели

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието