Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

консерватор

Description

Code

2621.3

Description

Консерваторите организират и остойностяват произведенията на изкуството, сградите, книгите и мебелите. Те работят в широк кръг от области, като например създаването и прилагането на нови колекции с произведения на изкуството, съхраняването на сгради, свързани с културното наследство, чрез прилагане на техники за възстановяване, както и предвиждане на нуждата от опазване на литературните произведения, филмите и ценните предмети.

Scope note

Includes people performing restoration.

Алтернативен етикет

главна консерваторка

консерваторка

консерватор

главен консерватор

консерваторка на сгради

консерватор на сгради

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието