Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ

Description

Code

2146.10

Description

Инженерите по разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ оценяват находищата на нефт и газ. Те проектират и разработват методи за добив на нефт и газ от повърхността под земята. Те увеличават до максимум възстановяването на въглеводород с минимални разходи, като се стараят да има минимално въздействие върху околната среда.

Алтернативен етикет

петролен инженер

ръководител на производство

инженерка, експлоатация на нефтени и газови находища

инженерка, търсене и проучване на нефтени и газови находища

инженер, проучване и сондажна електромеханика

инженер, търсене и проучване на нефтени и газови находища

инженер, експлоатация на нефтени и газови находища

инженерка, разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ

геолог, търсене и проучване на нефтени и газови находища

техноложка, нефт

геоложка, търсене и проучване на нефтени и газови находища

инженерка, химичка (нефт и природен газ)

техноложка, нефтодобив

минен инженер, нефт и природен газ

инженерка, проучване и сондажна електромеханика

технолог, нефтодобив

ръководителка на производство

инженер, химик (нефт и природен газ)

минна инженерка, нефт и природен газ

инженерка-техноложка, нефт

минна инженерка, нефт

петролна инженерка

нефтена инженер

инженер-технолог, нефт

минен инженер, нефт

технолог, нефт

нефтен инженер

инженер, разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието