Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник, електронно оборудване в железопътния транспорт

Description

Code

7421.6

Description

Тези техници са отговорни за инсталирането, контрола, изпитването и поддръжката на системи за управление на влаковете, както и на радио, радарни, електронни и електромагнитни компоненти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието