Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управител, мебелен магазин

Description

Code

1420.4.25

Description

Управителите на мебелни магазини отговарят за дейностите и персонала в специализираните магазини.

Алтернативен етикет

управител, магазин за градински мебели

управител, магазин за мебели

управител, магазин за осветителни тела

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието