Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

монтажник, мотоциклети

Description

Code

8211.4

Description

Монтажниците на мотоциклети монтират части и компоненти на мотоциклети, напр. рамки, колела, двигатели и др. За да правят това, те използват ръчни инструменти, електрически инструменти и друго оборудване, напр. машини с ЦПУ или роботи. Те четат технически планове и използват оборудване за автоматизирано сглобяване за мотоциклети. Инспектират отделни части за неизправности и проверяват качеството на сглобките, за да се уверят, че стандартите и спецификациите са спазени.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието