Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, електромеханично оборудване

Description

Code

2151.1.3

Description

Инженерите на електромеханично оборудване проектират и разработват оборудване и машини, които използват както електрически, така и механични технологии. Те съставят проекти и изготвят документи, в които описват заявките за материалите, процесите на сглобяване и други технически спецификации. Освен това инженерите на електромеханично оборудване изпитват и оценяват прототипите. Те наблюдават производствения процес.

Алтернативен етикет

експерт, електромеханика

инженер, електромеханични системи за управление

развойна инженерка, електромеханично оборудване

специалистка по електромеханика

инженер, електромеханично оборудване

специалистка по електромеханични системи

конструкторка, електромеханика

инженер, електромеханика

специалистка, електромеханични системи

електромеханичен конструктор

специалист, електромеханични системи

инженер по електромеханика

инженерна специалистка, електромеханични технологии

инженерен експерт, електромеханични технологии

консултантка, електромеханика

разработчик на електромеханични прототипи

инженер, електромеханични устройства и автоматика в метрополитен

инженер, електромеханик

инженерка по електромеханични системи

инженерка, електромеханичка

инженер, електрически машини и апарати

инженерка, електромеханични устройства и автоматика в метрополитен

инженерка, проучване и сондажна електромеханика

машинна инженерка

специалист по електромеханични системи

инженерка, електромеханични технологии

инженерка, електромеханични системи за управление

конструктор, електромеханика

консултант, електромеханика

инженерна консултантка, електромеханични технологии

инженерка, електромеханика

инженерка по електромеханика

електромеханичен инженер

развойна инженерка по електромеханика

инженерка, минна електромеханика

инженер, електромеханични системи

инженер по монтажа, електромеханично оборудване

инженерка, електромеханично оборудване

съветник, електромеханика

инженер, проучване и сондажна електромеханика

инженер, електромеханични технологии

електромеханична конструкторка

инженер по електромеханични системи

инженерка, електромеханични конструкции

инженерна консултант, електромеханични технологии

инженерка, електромеханични системи

развоен инженер, електромеханично оборудване

електромеханична инженерка

електроинженер

електроинженерка

инженер, електромеханични конструкции

инженерка по монтажа, електромеханично оборудване

инженер по електромеханични системи за управление

развоен инженер по електромеханика

специалист, електромеханика

инженерка по електромеханични системи за управление

инженер, минна електромеханика

инженерен специалист, електромеханични технологии

специалистка, електромеханика

съветничка, електромеханика

инженерен консултант, електромеханични технологии

специалист по електромеханика

инженерка, електрически машини и апарати

инженерен съветник, електромеханични технологии

машинен инженер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието