Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, репрографски машини

Description

Code

7322.8

Description

Техниците на репрографски машини отговарят за пълния или частичен процес на възпроизвеждане на графични документи чрез средства с механично или цифрово управление, като фотография, сканиране или дигитален печат. Тези дейности обикновено се извършват с цел поддържане на архиви или други структурирани каталози.

Алтернативен етикет

техник, машини за размножаване и копиране на документи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието