Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт, международно сътрудничество

Description

Code

2422.9

Description

Експертите по международно сътрудничество осигуряват развитието на сътрудничеството между международните публични организации и правителствата. Те улесняват комуникацията между тяхната организация и чуждестранни организации и разработват стратегии за сътрудничество като насърчават ползотворни и за двете страни отношения на сътрудничество.

Алтернативен етикет

служител, международно развитие

служител, междуправителствено сътрудничество

служителка, междуправителствено сътрудничество

директорка, международни отношения

служителка, международно развитие

директор, международни отношения

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието