Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник, роботика

Description

Code

3119.2.1

Description

Техниците в областта на роботиката си сътрудничат с инженери в разработването на роботизирани устройства и приложения чрез комбинация от машинно инженерство, електроинженерство и компютърно инженерство. Техниците в областта на роботиката изграждат, изпитват, инсталират и калибрират роботизирано оборудване.

Scope note

Excludes automation engineering technician.

Алтернативен етикет

техник, автоматика

техник, мехатроника

техник, роботизирани ситеми

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието