Skip to main content

Show filters

Hide filters

помощник в училищен автобус

Description

Code

5311.2

Description

Помощниците в училищни автобуси наблюдават дейностите, в училищния автобус, за да осигурят и контролират безопасността и доброто поведение на учениците. Те помагат на децата при качване и слизане от автобуса, подпомагат водача и осигуряват помощ в случай на извънредна ситуация.

Алтернативен етикет

помощник в училищен автобус

помощничка в училищен автобус

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието