Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

сътрудник, социални услуги в дом за лица със специални нужди

Description

Code

3412.4.11

Description

Сътрудниците по социални услуги в дом за лица със специални нужди консултират и подпомагат уязвими пълнолетни лица, които имат физически или умствени увреждания или проблеми, свързани с пристрастяване. Те наблюдават развитието им и им предоставят грижи в положителна жизнена среда. Те работят със семействата, за да оказват подкрепа в развитието на пациентите, отговаряща на техните нужди.

Алтернативен етикет

сътрудник, социални услуги в дом за лица с физически увреждания

сътрудник, социални услуги в дом за лица с умствена изостаналост

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието