Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

архитект на блокови вериги

Description

Code

2511.14.1

Description

Архитектите на блокови вериги са архитекти на ИКТ системи, които са специализирани в решения, основани на блокови вериги. Те проектират архитектурата, компонентите, модулите, интерфейсите и данните за децентрализирана система, за да съответства тя на определени изисквания.

Scope note

Excludes the development of decentralized systems.

Алтернативен етикет

инженерка бранд блокчейн

специалистка по DLT

специалистка по блокчейн технология

специалистка по технология за децентрализирана книга

специалист по блокчейн технология

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието