Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

пътнически агент/пътническа агентка

Description

Code

4221.7

Description

Пътническите агенти планират и предлагат маршрути по програми за пътувания за потенциални пътници или посетители.

Алтернативен етикет

пътнически агентки

пътническа агентка

агентка резервации

пътнически агент

агентка по продажбите

агент резервации

пътнически агенти

агент по продажбите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието