Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, прокопаване на тунели

Description

Code

8113.8

Description

Машинните оператори за прокопаване на тунели работят на големи машини за прокопаване на тунели, познати като тунелопробивни машини („къртици“). Те регулират работата на машината и настройват въртящия момент на режещото колело и винтовия транспортьор, за да се осигури максимална стабилност на тунела, преди да се инсталират пръстени. След това машинните оператори за прокопаване на тунели поставят железобетонните пръстени, като използват дистанционно управление.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието