Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, агенция за устен превод

Description

Code

1349.15

Description

Управителите на агенции за устен превод контролират дейността при предоставянето на устен превод. Те координират усилията на екип от устни преводачи, които разбират и преобразуват изреченото съобщение от един език на друг. Те гарантират качеството на услугата и администрацията на агенцията за устен превод.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието