Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

организатор, производство на метали

Description

Code

3122.4.10

Description

Организаторите на производство на метали следят ежедневния процес на работа и дейностите на работниците във фабрика за производство на метали. Те упражняват надзор върху персонала, създават работни графици, поддържат безопасна работна среда и служат като първи, най-достъпен представител на ръководството за връзка с работниците при необходимост.

Алтернативен етикет

организатор, металопроизводство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието