Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управител, магазин за музика и филми

Description

Code

1420.4.32

Description

Управителите на магазини за музика и филми отговарят за дейностите и персонала в специализираните магазини.

Алтернативен етикет

управител, магазин за музика

управител, магазин за филми

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието