Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, микросистеми

Description

Code

2152.1.10

Description

Инженерите на микросистеми проучват, проектират, разработват и наблюдават производството на микроелектромеханични системи (MEMС), които могат да бъдат интегрирани в механични, оптични, звукови и електронни продукти.

Scope note

Excludes microelectronics engineer. Includes people using materials such as quartz, plastics and ceramics.

Алтернативен етикет

специалист, микросистемна техника

инженер, микросистеми

консултантка, микросистемна техника

съветничка, микросистемна техника

инженерен експерт, микросистемни технологии

инженерна специалистка, микросистемни технологии

микросистемна инженерка

инженерна консултантка, микросистемни технологии

инженерка, микросистемна техника

инженер, микроелектромеханични системи

инженерна съветничка, микросистемни технологии

инженер, микросистемни технологии

инженерен консултант, микросистемни технологии

инженер, МЕМС

инженер, микросистемна техника

специалистка, микросистемна техника

експерт, микросистемна техника

микросистемен инженер

инженерка, микросистеми

инженерка, микросистемни технологии

инженерен специалист, микросистемни технологии

консултант, микросистемна техника

инженерка, МЕМС

инженерка, микроелектромеханични системи

инженерен съветник, микросистемни технологии

съветник, микросистемна техника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието