Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, силова електроника

Description

Code

2152.1.12

Description

Инженерите по силова електроника проектират и тестват електрически вериги, предназначени за употреба в системи за силова електроника. Те намират решения за известни недостатъци в механичните дизайни и си сътрудничат с други инженери за изпълнението на обхващащи различни функции задачи при тестване на дизайните.

Алтернативен етикет

консултант по инженерна енергия

инженерка по тестване бранд силова електроника

инженер по силова електроника

инженерка по силова електроника

специалистка по инженерство в силовата електроника

експерт по инженерство в силовата електроника

специалист по инженерство в силовата електроника

експертка по инженерство в силовата електроника

инженер по технология на силовата електроника

инженер по тестване на силова електроника

инженерка по технология бранд силовата електроника

консултантка по инженерна енергия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието