Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, пречиствателна станция

Description

Code

3132.6

Description

Техниците в пречиствателни станции поддържат и ремонтират оборудването за третиране и доставяне на вода в пречиствателните станции. Те гарантират снабдяването с чиста вода като измерват качеството на водата и се уверяват, че водата се филтрира и обработва правилно и разпределителните системи се поддържат.

Scope note

Excludes water treatment systems operator water treatment systems operator.

Алтернативен етикет

техник, воднопречиствателна станция

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието