Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник-механик, изпитване на двигатели на подвижния състав

Description

Code

3115.1.20

Description

Техниците-механици, отговорни за изпитването на двигатели на подвижния състав, подлагат на изпитване работата на дизеловите и електрическите двигатели, използвани при локомотивите. Те поставят или дават указания на работниците за позициониране на двигатели върху изпитвателния стенд. Използват ръчни инструменти и машини, за да позиционират и свържат двигателя с изпитвателния стенд. Те използват компютърно оборудване за въвеждане, четене и записване на данни от изпитвания, като температура, скорост, разход на гориво, налягане на маслото и отработените газове.

Алтернативен етикет

контрольор на локомотивни двигатели

контрольор на двигатели на подвижния състав

техник-механик, изпитване на локомотивни двигатели

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието